Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Gmina Szaflary poszukuje wykonawcy przebudowy sali gimnastycznej w Szaflarach!

18 marca, 2021

Logo_baner_fundusze_europejski fundusz rozwoju regionalnego

W dniu 18 marca 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” realizowanego w ramach projektu, który  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce poświęconej zamówieniom publicznym: https://szaflary.pl/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-dla-zadania-przebudowa-istniejacej-sali-gimnastycznej-i-rozbudowa-o-hale-wielofunkcyjna-publicznej-szkoly-podstawowej-w-szaflarach-wraz-z-infrastrukt/

Projekt pt„Przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich