Wyniki szkół

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej od 2002 roku w Gminie Szaflary

 

Wyniki egzaminu ośmioklasisty od 2019 roku w Gminie Szaflary

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego od 2002 roku w Gminie Szaflary