Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem

szkola_skrzypne_fotoSkrzypne
ul. św. Jadwigi Królowej 128
34-424 Szaflary
tel. 18 27-558-76
e-mail: henrykchrobak@gmail.com
www.skrzypne.szkolnastrona.pl
dyrektor: mgr Henryk Chrobak


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
1871,344415810

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 233 390,801 385 353,371 358 357,161 189 598,471 355 860,00
1.Utrzymanie budynku64 571,64120 944,5955 200,6839 439,1441 000,00
2.Administracja116 619,81151 788,71145 713,40125 813,44134 831,00
3.Nauczanie i wychowanie1 039 223,161 093 702,901 138 958,021 014 515,481 163 269,00
4.Pozostałe12 976,1918 917,1718 485,069 830,4116 760,00

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
Razem2546762.84100%
1Budżet szkoły1325835,78100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1224871,0092%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.100964,788%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Pana Dyrektora ZSPiG
w Skrzypnem 217.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 150.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Skrzypnem zmniejszono
o następujące pozycje a mianowicie:

  • 11.000 zł rozbudowa sieci internetowej i zakup UPS-ów (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)
  • 45.000 zł zakup komputerów i dodatkowego sprzętu do szkoły (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)
  • 11.000 zł zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków bieżących (skorygowano do wykonania z roku poprzedniego)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Pana Dyrektora) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
Razem1100,00
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy1100,00
a)wykonanie kosztorysu remontu budynku szkoły400,00
b)wykonanie opinii technicznej budynku szkoły700,00

Aktualności