Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej

szkola_maruszyna_dolna_fotoMaruszyna
ul. Jana Pawła II 83,
34 – 424 Szaflary
tel. 18 27-548-28
e-mail. jkrol@poczta.onet.pl
www.szkola.szaflary.pl/md
dyrektor: mgr Jan Królczyk


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
2218,60431029

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
6.RAZEM1 377 083,191 397 959,741 326 745,851 099 435,201 226 020,00
1.Utrzymanie budynku112 458,11129 767,3494 013,7655 988,3941 350,00
2.Administracja139 816,65129 067,87133 688,20116 238,03127 163,00
3.Nauczanie i wychowanie1 056 207,951 090 191,121 073 125,47922 001,001 043 747,00
4.Pozostałe7 497,607 251,245 991,075 207,7813 760,00
5.Projekty61 102,8841 682,1719 927,350,000,00

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
Razem1353069,53100%
1Budżet szkoły1353069,53100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1242599,0092%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.110470,538%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Pana Dyrektora ZSPiG w Maruszynie Dolnej 185.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 155.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Maruszynie Dolnej zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 6.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację oleju opałowego
  • 2.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków na energię elektryczną
  • 22.000 zł zakup komputerów i dodatkowego sprzętu do szkoły (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Pana Dyrektora) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Aktualności