Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej

szkola_banska_wyzna_fotoBańska Wyżna
ul. Szlak Papieski 64,
34-424 Szaflary
tel. 18 27-548-98
e-mail: zspigbanskawyzna@wp.pl
dyrektor: mgr Urszula Krupa
strona: www.szkolabw.szkolnastrona.pl


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
2016,9532,5919

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 110 023,431 196 228,251 159 362,571 060 972,481 166 850,00
1.Utrzymanie budynku51 198,1668 448,1750 374,3791 397,0833 300,00
2.Administracja92 981,73104 515,67109 811,64102 188,83111 954,00
3.Nauczanie i wychowanie954 897,991 010 857,25988 858,01861 348,211 009 596,00
4.Pozostałe10 945,5512 407,1610 318,556 038,3612 000,00

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
Razem1208125,73100%
1Budżet szkoły1208125,73100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1127747,0093%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.80378,737%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Panią Dyrektor ZSPiG w Bańskiej Wyżnej 271.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 130.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Bańskiej Wyżnej zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 102.000 zł rozbudowa sieci inetrnetowej oraz zakup komputerów i dodatkowego sprzętu do szkoły (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)
  • 24.000 zł planowane remonty w szkole (w związku z planowaną termomodernizację szkoły zadanie przełożone na rok kolejny)
  • 15.000 zł obniżono wydatki pozostałe do wykonania roku poprzedniego

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Panią Dyrektor) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
Razem15620,00
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy15620,00
a)wykonanie map do celów projektowych boiska1000,00
b)sporządzenie kosztorysu place rekreacyjno - edukacyjne1200,00
c)Dekomentracja projektowa dotycząca budowy obiektów rekreacyjno edykacyjnych11070,00
d)wykonanie kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku szkoły2350,00

Aktualności