Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej

szkola_banska_niżna_fotoBańska Niżna
ul. Papieska 141
34-424 Szaflary
tel. 18 27-548-21
e-mail: szkolabn@pro.onet.pl
www.szkolabanskanizna2013.republika.pl
dyrektor: mgr Jolanta Stolarczyk


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
2318,4832,513310

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 153 120,111 234 981,061 242 594,261 118 739,971 248 030,00
1.Utrzymanie budynku60 426,5394 629,6288 315,1468 321,9046 810,00
2.Administracja77 711,7069 734,2178 864,8968 732,1063 936,00
3.Nauczanie i wychowanie1 009 754,611 061 881,801 070 995,87979 345,841 129 024,00
4.Pozostałe5 227,278 735,434 418,362 340,138 260,00

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
Razem1295507,25100%
1Budżet szkoły129507,25100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1193082,0092%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.102425,258%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Panią Dyrektor ZSPiG w Bańskiej Niżnej 207.500 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 140.500 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Bańskiej Niżnej zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 11.000 zł rozbudowa sieci monitoringu i sieci inetrnetowej (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne) – 56.000 zł zakup sprzętu i wyposażenia, zakup komputerów, zakup pomocy dydaktycznych (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Panią Dyrektor) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
Razem4537,00
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy4537,00
a)mapa do celów projektowych boiska1000,00
b)dokumentacja projektowa przebudowa boisk2337,00
c)sporządzenie kosztorysu inwestorskiego placu rekreacyjno - edukacyjnego1200,00

Aktualności