Gminne Przedszkole w Szaflarach

przedszkole_szaflary_foto

ul. Augustyna Suskiego 96
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-77
e-mail: przedszkole.szaflary@interia.pl
www.przedszkole.szaflary.pl
dyrektor: mgr Katarzyna Pająk-Budz

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Po więcej informacji i formularzy dotyczących procesu rekrutacji zapraszamy na oficjalną stronę Gminnego Przedszkola.

Zestawienie planu finansowego

[table “57” not found /]

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

[table “58” not found /]