Gminne Przedszkole w Szaflarach

przedszkole_szaflary_foto

ul. Augustyna Suskiego 96
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-77
e-mail: przedszkole.szaflary@interia.pl
www.przedszkolewszaflarach.pl
dyrektor: mgr Katarzyna Pająk-Budz

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH

Załączniki do regulaminu rekrutacji 2019


Aktualności

ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zmiana adresu strony internetowej gminnego przedszkola w Szaflarach

GMINNE PRZEDSZKOLE W SZAFLARACH – INFORMACJA