MKZP

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty Gminy Szaflary

Do pobrania:
Status MKZP Szaflary
Regulamin MKZP Szaflary
Deklaracja członkowska

Wnioski:
Wniosek o przeksiegowanie wkładów
Wniosek o wzrot wkładów
Wniosek o udzielenie zapomogi
Wniosek o pożyczkę

Nr. kontaktowy:

18 26 123 19