Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2022 rok

4 sierpnia, 2022

Wójt Gminy Szaflary informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (za 2021 rok). Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary (Pokój nr 1.9) lub na stronie internetowej https://szaflary.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty/ w zakładce „Zwrot podatku akcyzowego dla rolników”.

Szczegółowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r. dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Pliki do pobrania:

 


Tagi: