Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie 3 inwestycji w Gminie Szaflary

29 grudnia, 2022

Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację następujących inwestycji:

1)Utwardzenie terenu i utworzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Szaflarach – zadanie polegało na utworzeniu 26 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni brukowej wraz z dojściami z kostki brukowej.

Całkowita wartość zadania: 249 165,08 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

2) ,,Modernizacja łazienek na dwóch kondygnacjach budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej” – efektem rzeczowym realizacji dotowanej inwestycji była modernizacja 4 łazienek na dwóch kondygnacjach w Budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej o łącznej powierzchni 26m2.

Całkowita wartość zadania: 132 840,00 zł

Dofinansowanie: 60 000,00 zł

3). „Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej” –  inwestycja polegała na wykonaniu systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej.

Całkowita wartość zadania: 48 259,58 zł

Dofinansowanie: 24 129,79 zł