Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Rozbudowa drogi gminnej nr 364796K w km od 2+175,08 do km 3+417,61 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 604103K w km 2+384,96) w miejscowości Szaflary, Gmina Szaflary

19 sierpnia, 2021

Nazwa zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 364796K w km od 2+175,08 do km 3+417,61 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 604103K w km 2+384,96) w miejscowości Szaflary, Gmina Szaflary

DOFINANSOWANIE 1 933 058,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 3 221 764,83 ZŁ

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych  oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Planowane roboty budowlane:

  • Rozbudowa drogi gminnej nr 364796K w km 2+175,08 – 3+417,61 – roboty drogowe
  • Przebudowa odcinków sieci energetycznej napowietrznej i kablowej
  • Montaż oświetlenia ulicznego kablowego
  • Przebudowa kabla OTK MSS TELEKOM