Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Aktualności

29 czerwca, 2022

Zapraszamy mieszkańców Gminy Szaflary oraz gości do odwiedzenia nowej strony internetowej http://sercepodhala.pl/💚❤️Znajdziecie na niej m.in. informacje o atrakcjach turystycznych, szlakach rowerowych i cyklicznych imprezach…
28 czerwca, 2022

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach serdecznie zaprasza na kolejną edycję Wakacji w Sercu Podhala! Spotykamy się przez całe wakacje – od lipca do sierpnia na placu przy plebanii w Szaflarach.
28 czerwca, 2022

Worki wraz z kodami w ilości przypadającej na daną nieruchomość, będzie mógł odebrać każdy mieszkaniec proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worki będą wydawane na  drugie półrocze roku 2022 za potwierdzeniem odbioru, w wyznaczonym miejscu na terenie poszczególnych miejscowości gminy Szaflary…


28 czerwca, 2022

Zgłoszenie winno nastąpić, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. ITD przeprowadza kontrole w miejscu wyjazdu autobusu, a zatem konieczne jest zaplanowanie wcześniej zadań inspekcyjnych. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie sprawdzenia pojazdu w miejscu wyjazdu, będziemy prosić o podstawienie autobusu na parking przy ul. Księcia Józefa, gdzie inspektorzy dokonają kontroli.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 czerwca, 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: RPPI.6733.22.2022 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem oraz demontaż linii energetycznej napowietrznej wraz z przyłączem kablowym, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 1080/2, 1043/9, 1043/10, 1043/11, miejscowość Maruszyna, Gmina Szaflary.