Kategoria wpisów : Zamówienia Publiczne


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

23 września, 2021

ZAPROSZENIE Nr 5 /2021 /PWD do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usługi opieki społecznej , tj. usług pedagoga logopedy dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary.