Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Ogłoszenia i komunikatyMiniaturka - Logo Gminy Szaflary

18 stycznia, 2022

Przejdź do: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RPPI.6733.3.2022, dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflary oraz Bańska Niżna, wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia, odpowietrzania, studnie techniczne, kanalizacje techniczną17 stycznia, 2022

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

17 stycznia, 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RPPI.6733.2.2022, dla inwestycji polegającej na:budowie stacji transformatorowej słupowej 1510,4 kV linii kablowej średniego napięcia (15 kV) oraz linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 1831/3, 1831/4, 1830, miejscowość Bańska Wyżna, Gmina Szaflary.


17 stycznia, 2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/1, zawieje, zamiecie śnieżne/2Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

12 stycznia, 2022

Informacja o wyborze oferty na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary – dla uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego