Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Ogłoszenia i komunikaty


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

12 sierpnia, 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o wydaniu decyzji dla postępowania znak RPPI.6733.19.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz przepompowniami i przyłączami energetycznymi przepompowni w m. Bańska Wyżna oraz w m. Biały Dunajec wzdłuż ul. Krajowe, lokalizacja inwestycji: zgodnie z załącznikiem.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

12 sierpnia, 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu znak: RPPI.6733.22.2022 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem oraz demontaż linii energetycznej napowietrznej wraz z przyłączem kablowym, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 1080/2, 1043/9, 1043/10, 1043/11, miejscowość Maruszyna, Gmina Szaflary


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

11 sierpnia, 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RPPI.6733.26.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii niskiego napięcia wraz z przyłączami, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 5659, 5660/1, 5660/2, 5663/1, 5663/2, 5664/1, 5664/2, 5667/1, 5667/2 miejscowość Szaflary, Gmina Szaflary


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

5 sierpnia, 2022

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania znak RPPI.6733.24.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie złącza ZKSN w ciągu zasilania podstacji Poronin, lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr 716/68 miejscowość Zaskale, Gmina Szaflary.