Kategoria wpisów : Ogłoszenia i komunikaty

22 września, 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż na stronie BIP WFOŚiGW w Krakowie został ogłoszony nabór na dwa stanowiska: Referent w  Zespole Rozliczeń klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób- 5 etatów, Referent w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób- 5 etatów.16 września, 2021

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflary oraz Bańska Niżna wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


13 września, 2021

Wójt Gminy Szaflary serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie, podczas których zostaną omówione kwestie dotyczące planu wydatków sołectwa na kolejny 2022 rok oraz podsumowanie wydatków zrealizowanych w 2021 roku.