Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Budowa drogi gminnej...

Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na pot. Mały Rogoźnik w Miejscowości Skrzypne i Maruszyna

13 listopada, 2020

Gmina Szaflary pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej wraz z obiektem mostowym łączącym miejscowości Skrzypne i Maruszyna.

Zakres prac obejmuje m.in.:

-budowę drogi gminnej o podstawowej szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 5,00m,

-przebudowę skrzyżowania drogi gminnej i drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (ul.

Św. Jadwigi Królowej),

-budowę poboczy,

-budowę kładki pieszo – jezdnej o szerokości 5,70m i łącznej długości ustroju nośnego 13,60m,

-budowę zabezpieczeń kładki za pomocą narzutu kamiennego,

-rozbudowę odwodnienia drogowego,

-przebudowę sieci teletechnicznej,

-montaż barier i oznakowania pionowego.

Obecnie trwają prace budowlane. Wykonawcą robót jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ. Termin zakończenia całości prac został zaplanowany na koniec kwietnia 2021 r.

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Kwota dofinansowania: 797 314,00 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 1 139 020,62 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 150 540,81 zł.

Grafika Przedstawiająca szczegóły Inwestycji