Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Budowa drogi gminnej...

Budowa drogi gminnej w km od 0+003,00 do 0+937,20 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1646K w km 12+100,38) w miejscowości Bór, Gmina Szaflary

2 czerwca, 2022

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w km od 0+003,00 do 0+937,20 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1646K w km 12+100,38) w miejscowości Bór, Gmina Szaflary

Dofinansowanie: 1 649 185,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 2 812 676,87 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych  oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Planowane roboty budowlane:

  • BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI BÓR w km 0+003,00 km 0+937,20
  • PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ DROGI GMINNEJ UL. DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI BÓR w km 0+003,00 km 0+937,20
  • BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI BÓR