Archiwa autora: Urszula Krupa

Urszula Krupa

Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej

Dziecko od najmłodszych lat przejawia ogromną ciekawość, uczy się odkrywać otaczający je świat. Towarzyszy temu wyobraźnia i intuicja oraz dziecięca wrażliwość. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez m. in. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.