Archiwa autora: Administrator

Wójt Gminy Szaflary pragnie poinformować, iż w dniu 20.06.2018 o godzinie 16.00 w sali nr 1 budynku Urzędu Gminy w Szaflarach,  odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zostanie przedłożona „Koncepcja budowy połączeń dróg gminnych w miejscowości Zaskale z drogą gminną (miasta Nowy Targ) na granicy Gminy Szaflary i Miasta Nowy Targ”. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców uprasza się o przybycie.

Wioletta Pawlak

W Szaflarach na stacji PKP, 7 czerwca przedstawiciele powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego wręczyli nagrody w konkursie „Koleją po Podhalu”.
Konkurs plastyczny został zorganizowany przez Starostę Tatrzańskiego, Starostę Nowotarskiego, Burmistrza Miasta Zakopane, Burmistrza […]

Ponownie zachęcamy do wypełniania i składania ankiet, dotyczących możliwości przyłączenia do planowanej sieci gazowej. Ankiety zbierane są w celu uzyskania możliwości zaprojektowania sieci przez PSG. Jednocześnie wypełnienie ankiety nie  zobowiązuje do późniejszego przyłączenia do  sieci.

Informujemy, iż oceny energetyczne w budynkach zakwalifikowanych do projektu w Gminie Szaflary wykonywać będzie firma Solar Projekt Biały & Manikowski Sp. z o.o., dlatego podajemy aktualny schemat działania podczas wykonywania ocen:

Wizja lokalna

  1. Umówienie się z właścicielem na pierwsze spotkanie, tj. wizję lokalną.

  2. Wizja lokalna budynku i rozmowa z właścicielem, w tym wypełnienie ankiety i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

  3. Drugie spotkanie z właścicielem. Audytor przedstawi mieszkańcowi papierową wersję oceny, zapozna go z wynikami oraz odpowie na pytania, wyjaśni czym grozi przewymiarowanie kotła, przyjmie ewentualną reklamację, uzyska podpis na jednym egzemplarzu oceny, a drugi zostawi właścicielowi.

Planowany termin wykonywania ocen energetycznych to czerwiec/lipiec.

Jest to kontynuacja wykonywania ocen energetycznych. U osób, u których ocena została już wykonana, nie ma potrzeby przeprowadzać jej raz jeszcze. Wszystkie pozostałe aspekty uczestnictwa w projekcie nadal pozostają aktualne.

Prosimy o legitymowanie ankieterów i audytorów pod kątem posiadania aktualnego upoważnienia wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Planowane wykonywanie ocen energetycznych – czerwiec/lipiec.

Anna Urbaniak