Archiwa autora: Administrator

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, coroczny konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem konkursu jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUPCN) w Austrii.

Projekty do konkursu mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie województwa.

Z pośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze zostaną przesłane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferenci projektów powinni je przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) do dnia 27 sierpnia 2018 r., oraz na adres poczty elektronicznej: wb@malopolska.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje nt. Konkursu ECPA wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie).

Natalia Staszel

Wójt Gminy Szaflary informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych na 2018 rok.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary pokój nr 7

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: https://www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Anna Mrowca

W czwartek, 09.08.2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, sala nr 1, odbędzie się spotkanie  z  mieszkańcami miejscowości Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Maruszyna, Skrzypne oraz Zaskale, biorącymi udział w programie

Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych
Gminy Szaflary w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Uczestników programu serdecznie zapraszamy.

Anna Urbaniak

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut). Pracownik Stanowiska ds. OC Józef Gacek