Archiwa autora: Administrator

W ramach realizacji mikroprojektu: „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel” realizowanego przez Gminę Szaflary i słowackiego partnera projektu Gminę Podbiel zostały wytyczone i oznakowane nowe […]

Za udostępnienie danych jednostkowych na podstawie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców pobiera się opłatę w wysokości 31 złotych.

Opłatę za udostępnienie danych  należy wpłacić w kasie urzędu gminy adres: Szaflary ul. Zakopiańska 18 lub na konto:

Bank Spółdzielczy Nowy Targ  O/Szaflary

Nr rachunku 15 8812 0005 0000 0000 2134 0005

(dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy dołączyć do wniosku).

Anna Dygoń