Archiwa autora: Rafał Szkaradziński

Rafał Szkaradziński

Wójt Gminy Szaflary

Od 1 września w dwóch naszych szkołach nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. W Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej stanowisko to pełni Pan Konrad Kuźmiński, a w Szkole Podstawowej w im. Kardynała Karola Wojtyły pełniącym obowiązki dyrektora jest Pani Renata Mozgowiec. Swoja kadencję od 1 września skończyli dyrektorzy: Pan Stanisław Peciak –  wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej, Pan [...]

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szaflary, uprzejmie informujemy, iż mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Szaflary w Sali Nr 1. Udzielanie darmowych porad prawnych odbywa się przez 4 godziny w każdym miesiącu w dniu Sesji Rady Gminy bezpośrednio przed tą sesją. Porady są udzielane dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Szaflary. Porady te będą udzielane w formie ustnej i będą [...]

Szanowni Państwo, W grudniu odbył się pierwszy z cyklu warsztatów związanych z opracowywanym właśnie Gminnym Programem Rewitalizacji. To ważny dokument strategiczny, który wyznacza cele działań skupionych na ograniczaniu negatywnych skutków niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych na terenie Gminy. Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom do skutecznego aplikowania o środki [...]

Szanowni Mieszkańcy. W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi informacjami i zapytaniami, które dotyczą telefonów wykonywanych do Państwa przez pracowników urzędu gminy, chcę wyjaśnić wszelkie wynikające z tego wątpliwości i powiadomić Państwa o trwających działaniach. Otóż urząd analizuje teraz sytuację gminy, a pracownicy opracowują konieczne do tego zestawienia. Dotyczą one tych dziedzin życia za które odpowiada gmina. Zestawienia te mają na celu poznanie bieżącej sytuacji w danym [...]