Archiwa autora: Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
budownictwo@szaflary.pl
tel. 18 26-123-20

Nasz znak : PPGK.6733.15.2017.KK Szaflary, dnia 2017-09-22

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 05.06.2017r.; Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Panią Barbarę Nawrot, ul. Na Błonie 11A/97, 30-147 Kraków w dniu 22.09.2017 r. została wydana decyzja znak: PPGK.6733.15.2017.KK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Maruszyna – ETAP I” dz. ewid. nr:

OBRĘB SZAFLARY: 7896/3, 7897/3, 7897/5, 7897/10, 8528/14, 8528/12, 8083/24, 8083/22, 8528/11

OBRĘB BAŃSKA NIŻNA: 5769, 5766/7, 5773/1, 8083/44, 8083/21, 5753/15, 5771/1, 5772/1, 5766/8,

OBRĘB MARUSZYNA: 8083/33, 8083/67, 6969/1, 6899/1 6900/1, 6902/9, 6914/3, 6916/1, 6965/1, 7025/2, 7029/2, 7029/4 7091/1, 7217/2, 7220/1, 7220/2, 7221, 7223/2, 7224/1, 7224/4, 7224/5, 7225/4, 7225/6, 7262/1, 7262/2, 7263/1, 7263/2, 7264, 7266/1, 7266/2, 7267/2, 7267/3, 7267/4, 7285/1, 7286/1, 7290/1, 7448, 7633/3, 7697/8, 7698/1, 7761/6, 7762/1, 7762/2, 7766/2, 7926/2, 7970/1, 7970/2, 7971, 7990, 7999, 8026, 8037, 8038/1, 8083/23, 8083/25, 8083/43, 8249/1, 8290, 8296, 8300/1, 8300/2, 8302, 8587, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8604, 8618/1, 8629, 8630, 8634, 8683, 8684, 7261/1, 7225/1, 7225/2, 7224/6, 8630, 7224/3, 7224/2, 7219/8, 7219/4, 7219/2, 7219/6, 7761/4, 7761/3, 8038/2, 8701, 7447/1, 7449, 7768/4, 7768/5, 7762/3, 7997, 7998, 8980, 6319/1, 6295/1, 6295/2, 6294/3, 6294/2, 6291/1, 6291/2, 6294/1, 6319/2, 6320, 7261/2, 7259, 7258

4809/1,4809/2, 4847/2, 4850/101, 4850/7, 4850/8, 4850/88, 4850/94, 4850/102, 4874, 4875, 4934, 4951/1, 4951/2, 5001, 5003, 5022/1, 5022/2, 5094/1, 5094/2, 5115, 5116, 5117, 5177/1, 5177/2, 5202/1, 5202/2, 5202/3, 5203/1, 5203/2, 5261, 5285/2, 5285/3, 5286, 5345/1, 5345/2, 5366, 5367, 5414, 5429, 5451, 5452/1, 5452/2, 5475, 5476/1, 5476/2, 5477, 5543/1, 5544/2, 5547, 5548/2, 5548/3, 5548/10, 5548/11, 5550/1, 5568, 5610, 5611, 5631/1, 5631/4, 5631/6, 5640, 5666/1, 5666/2, 5671, 5689, 5690, 5747/2, 5749/3, 5749/4, 5749/5, 5770/1, 5770/2, 5912/1, 5913/1, 5913/2, 5913/3, 5935/6, 5937/1, 6018, 6020/5, 6020/6, 6021/3, 6021/4, 6022/1, 6022/2, 6197/2, 6210, 6211, 6219/1, 6219/2, 6220/1, 6221/1, 6221/2, 6223/1, 6223/2, 6226, 6227/1, 6227/2, 6230/1, 6230/2, 6232/1, 6286/1, 6298/1, 6298/2, 6317, 6323/1, 6323/4, 6345, 6347, 6348, 6585, 6598, 6613, 6624, 6737, 6739, 6753, 6820/7, 6820/9, 6827/6, 6827/7, 6914/1, 6914/4, 6914/5, 6916/2, 6965/4, 6967/1, 6967/2, 6902/2, 6902/5, 6902/6, 6902/7, 8220, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227/1, 8229, 8230/3, 8230/4, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8249/1, 8284, 8525, 8539, 8548, 8549, 8550, 8552, 8559, 8672, 7022, 7025/2, 7025/1, 7025/3, 7091/1, 7144, 6233, 5548/12, 6232/2, 257/1, 257/2, 4792, 4811/1, 4811/2, 4846/1, 4846/2, 4872, 4873, 4876, 4877/1, 4877/2, 4878/1, 4878/2, 4930, 4932, 4933, 4935, 4936, 4949/2, 4950/1, 4950/2, 4952/1, 4952/2, 4953/1, 4953/2, 4956/1, 4956/2, 5000, 5002, 5004, 5005, 5020/3, 5020/4, 5023, 5024, 5026/2, 5026/3, 5026/4, 5090/1, 5090/2, 5091/1, 5091/2, 5092/1, 5092/2, 5093/1, 5093/2, 5095/1, 5095/2, 5114, 5118, 5174/1, 5174/2, 5175, 5176/1, 5176/2, 5178/1, 5178/2, 5179/1, 5179/2, 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5201/2, 5201/3, 5203/3, 5260, 5262, 5284/1, 5284/2, 5342, 5363/3, 5363/4, 5365, 5415, 5416, 5428, 5430, 5453/1, 5453/2, 5454/1, 5454/2, 5472/1, 5474, 5478, 5543/3, 5543/4, 5543/5, 5543/8, 5544/4, 5544/5, 5545, 5546, 5548/12, 5548/7, 5548/8, 5548/9, 5549, 5550/2, 5551/5, 5551/7, 5551/8, 5567, 5569, 5609, 5610, 5612, 5636, 5639, 5667/2, 5669, 5670, 5746/2, 5746/3, 5746/4, 5771/1, 5771/3, 5911, 5912/2, 5912/3, 5938/1, 5938/2, 6020/2, 6020/3, 6020/4, 6021/1, 6021/2, 6021/5, 6023, 6197/1, 6198, 6214/1, 6214/2, 6215, 6216/1, 6216/2, 6217, 6218, 6224/1, 6224/2, 6225, 6227/28, 6231, 6286/2, 6287, 6827/25, 6827/27, 7201/1, 7201/2, 7209/2, 8230/4, 8232, 8236, 8522, 8523, 8524, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8538, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8551, 8553, 8554, 8555, 8556, 8558, 8653, 8671, 8673, 8691, 8697, 5021/2, 5201/1, 4949/1, 5548/12, 6020/1, 6902/3, 6903/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

-Wójt Gminy Szaflary-

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach 28 do 29 września 2017 r. w godzinach od 1500 do 1900 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie (sala główna), będą wyłożone do wglądu projekty zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maruszyna” – ETAP I”.

Projekty udostępnione będą przez projektanta Panią mgr. inż. Barbarę Nawrot. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Nasz znak : PPGK.6733.10.2017.KK Szaflary, dnia 2017-06-08

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23 tj.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji Wójta Gminy Szaflary o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wnioskodawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowane przez Pana Stefana Przepiórkę, FUH GRAFIS, ul. Kotsisa 17, 30-623 Kraków w dniu 06.06.2017r. dokonał korekty wniosku polegającego na zmianie obszaru, na którym przewidziana jest realizacja inwestycji pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MARUSZYNA, ZASKALE ORAZ SZAFLARY Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W M. ZASKALE WRAZ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, LIKWIDACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARUSZYNIE WRAZ Z WYLOTEM DO POTOKU ROGOŹNIK MAŁY Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW DO KOLEKTORA W SZAFLARACH Z PRZEKROCZENIEM TORÓW KOLEJOWYCH PKP I DROGI KRAJOWEJ W SZAFLARACH” dz. ewid. nr 7869/14, 7869/54, 7869/13, 7869/56, 7869/12, 7869/79, 7869/78, 7869/83, 7869/82, 7869/9, 7869/8, 7869/47, 7869/46, 7869/85, 7869/84, 7869/80, 7869/44, 7869/43, 7869/66, 7869/42, 7869/63, 7869/41, 7869/7, 7869/39, 7868, 7867/2, 7867/1, 7863, 7858/3, 7858/2, 7858/1, 7857/2, 7857/3, 7857/4, 7846, 7845/2, 7845/1, 8395/10, 7806/2, 7807, 7803/1, 7804/1, 7805/1, 7806/1, 7808/4, 7810, 7811/1, 7811/2, 7812, 7813, 7814/2, 7814/1, 7815, 7816, 7818/2, 7818/1, 7819, 7820, 7822, 7823, 7824/1, 7824/2, 7796/9, 8327/4, 7796/16, 7796/17, 7796/10, 7869/67, 7869/65, 7869/64, 7869/62, 7869/40, 7869/1, 7869/6, 7869/5, 7869/36, 7869/60, 7869/4, 7866/2, 7866/1, 7869/31, 7869/58, 7869/28, 7869/27, 7869/24, 7869/23, 7855/4, 7855/1, 7869/19, 7836/18, 7836/20, 7808/3, 7809, 8327/1, 7796/15, 7796/11, 7796/33, 7796/32, 7796/7, 7796/6, 7796/5, 7796/4, 7796/35, 7796/34, 7796/2, 7796/1, 7785/2, 7785/1, 7782/18, 7782/17, 8327/3, 8327/2, 7782/2, 7782/19, 7782/20, 7782/15, 7782/14, 7782/13, 7782/12, obręb Maruszyna; dz. ewid. nr 482/3, 484/1, 485/3, 490/1, 490/3, 490/4, 490/5, 489/4, 489/1, 489/2, 489/3, 1205, 1164/2, 722/91, 1164/1, 1142/2, 722/36, 722/78, 722/77, 645, 1222, 722/48, 722/41, 722/42, 724/2, 722/88, 722/89, 729/1, 729/2, 1235, 1165/1, 726/3, 729/2, 734/7, 734/6, 724/1, 723/4, 723/5, 1142/1, 1212, 1213, 726/4, 728/1, 729/1, 734/5, 1209, 1208, 726/1, 736/4, 736/3, 728/2, 734/4, 734/3, 737/10, 737/13, 737/16, 737/18, 737/7, 750/1, 748/3, 739/8, 739/13, 739/5, 739/7, 748/1, 734/1, 722/90, 722/44, 722/45, 722/84, 722/85, 722/103, 646/2, 646/1, 644/4, 644/2, 722/10, 722/25, 643/1, 643/2, 642, 722/179, 722/180, 722/169, 641, 722/38, 644/3, 722/171, 722/170, 640/1, 722/172, 722/30, 722/31, 722/127, 722/126, 722/40, 722/122, 722/124, 722/123, 722/125, 722/119, 722/116, 722/120, 722/117, 722/159, 722/86, 723/10, 722/71, 722/68, 722/67, 728/3, 722/62, 722/61, 736/8, 722/58, 722/74, 737/28, 737/26, 722/55, 722/113, 722/110, 722/53, 722/93, 722/173, 722/175, 722/105, 722/107, 722/109, 722/165, 722/167, 722/59, 722/111, 722/112, 722/115, 722/114, 722/95, 722/98, 722/101, 722/76, 722/153, 722/155, 722/49, 665/4, 665/5, 722/189, 722/190, 722/131, 722/133, 649, 652, 657, 651/2, 650, 651/1, 658, 678/1, 678/2, 678/3, 678/4, 677/3, 677/4, 679/6, 679/7, 678/5, 696, 722/134, 722/191, 681/7, 722/192, 681/8, 681/6, 722/187, 680/4, 722/186, 680/3, 722/135, 681/1, 722/164, 722/162, 722/160, 722/158, 682/3, 682/5, 683/1, 682/4, 682/6, 683/2, 722/156, 722/154, 722/152, 684/4, 685/4, 686/2, 685/3, 685/6, 684/6, 684/3, 686/1, 722/75, 684/5, 685/5, 687/1, 688/3, 689/3, 690, 691, 692, 693/3, 693/1, 699, 693/4, 693/2, 694/3, 680/5, 697, 700, 702/2, 702/1, 703/3, 703/5, 703/6, 704, 705, 706/2, 722/163, 722/161, 722/157, 722/151, 722/102, 722/100, 722/99, 722/96, 722/97, 722/168, 722/166, 722/176, 722/174, 722/94, 722/182, 1149/3, 719/1, 719/5, 719/6, 718/36, 718/34, 718/50, 718/32, 718/49, 718/37, 718/48, 718/30, 718/39, 718/40, 718/47, 718/2, 718/14, 708/1, 708/2, 708/5, 708/6, 708/7, 490/9, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 1146/3, 1164/4 – obręb Zaskale; dz. ewid. nr 5679/29, 5679/30, 5679/31, 5679/32, 5679/34, 5679/26, 5679/27, 5679/15, 5679/14, 5679/28, 5679/16, 5679/13, 5679/21, 5679/3, 5679/2, 5679/1, 8492, 5694/3, 8493/2, 5552/28, 8619/2, 8564/1, 8488, 5694/7, 5694/8, 5694/4, 5694/5, 5694/6, 5552/12, 5552/37, 5552/38, 5552/36, 5692/2, 5693/1, 5693/2, 8564/2, 8565, 5561/72, 5561/74, 5561/76, 5561/53, 5561/71, 5561/56, 5561/47, 5561/73, 5561/75, 5679/22, 5679/24, 5679/23, 5679/25, 5679/17, 5679/18, 8494/3, 8494/5, 8494/4, 8572, 8552/6, 8494/1, 8495, 5698/1, 5698/2, 5699, 5701, 5702, 5700, 5704, 5705 – obręb Szaflary.

Przygotowany projekt decyzji wymaga kolejnego uzgodnienia, stosownie do art. 53 ust. 4 oraz w związku z art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

Strony mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia – w godzinach przyjęć stron:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 14.00

-Wójt Gminy Szaflary-