Archiwa autora: Katarzyna Pająk-Budz

Gminne Przedszkole w Szaflarach we wrześniu 2018 r. otrzymało oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa […]