Archiwa autora: Katarzyna Sowa

W dniu 20 czerwca w ZSPiG w Skrzypnem odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Gminnego Konkursu Plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Dziękuję – używkami się nie truję”.
Celem zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania […]

                07 grudnia 2015r. Urząd Gminy Szaflary witał niezwykłego gościa, przybyłego z bardzo daleka, bowiem w tym dniu swoją obecnością zaszczycił go sam Święty Mikołaj, na zaproszenie GKRPA. Swoim przybyciem uszczęśliwił ponad 100 dzieci z terenu gminy, które tak licznie przyszły do Urzędu wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach mikołajkowych, które przygotował [&hellip

Konkurs profilaktyczny „Pierwsza Pomoc”             W dniu 20 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem odbył się konkurs profilaktyczny pn. „Pierwsza Pomoc” zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale tejże szkoły. Celem Konkursu było pogłębienie wśród uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego [&hellip

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach przy zaangażowaniu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem organizuje konkurs wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz postępowaniu w sytuacjach kryzysowych będących następstwem użycia […]