Archiwa autora: Jolanta Stolarczyk

Jolanta Stolarczyk

dyrektor SP w Bańskiej Niżnej

 Dnia 26
lutego 2019 roku, w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w
Bańskiej Niżnej odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace nadesłane na
konkurs plastyczny: „Kto tu rządzi? Praca
sołtysa i rady sołeckiej […]