Archiwa autora: Jakub Gasik

 

Ogłoszenie

Aktualizacja 6 września 2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja 12 września 2018 r.

Sprostowanie

Aktualizacja 13 września 2018 r.

Pytania i odpowiedzi 2

Aktualizacja 21 września 2018 r.

Sprostowanie

Aktualizacja 24 września 2018 r.

Zmiana SIWZ

Aktualizacja 4 października 2018 r.

Zmiana SIWZ nr 4

Aktualizacja 9 października 2018 r.

Dodatkowe dokumenty

Aktualizacja 11 października 2018 r.

Otwarcie ofert

Aktualizacja 5 listopada 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Aktualizacja 7 listopada 2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert

Aktualizacja 9 listopada 2018 r.

Wybór oferty

 

Ogłoszenie

4 września 2018 r.

Zmieniony PFU

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

11 września 2018 r.

Zmiana SIWZ 2

24 września 2018 r.

Unieważnienie