Archiwa autora: Jacek Wątorek

Jacek Wątorek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 9 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia:

 1.  Koszty utrzymania i odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019.
 2. Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 3. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2018 rok.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu
19 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
 2. Kontrola działalności Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 3. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
 4. Kontrola realizacji zadań Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki
  w Szaflarach za 2018 rok.
 5. Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych.
 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18. Tematyka posiedzenia:  Informacja na temat utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szaflary. Omówienie projektu budżetu na 2019 rok. Plan pracy komisji na 2019 r. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Jacek Wątorek