Archiwa autora: Helena Guśpiel

Helena Guśpiel

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 14 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Szaflarach oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 831/2, zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2019, oraz średniej ceny sprzedaży [...]