Archiwa autora: Grzegorz Dziadkowiec

Grzegorz Dziadkowiec

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz punkty przyjęć surowców wtórnych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych. Odbiór folii po sianokiszonkach odbywa się 2 razy w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Folie należy wystawiać przed posesję, [...]

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce w sołectwie Bańska Niżna i Bańska Wyżna dnia:

10 maja 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce w sołectwie Maruszyna dnia:

9 maja 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej (tylko folia, nie oddajemy sznurków i innych odpadów) po sianokiszonce w sołectwie Skrzypne i Zaskale i Szaflary dnia:

8 maja 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

W przypadku nieodebrania odpadów w terminach powyższych, prosimy o kontakt na nr 182612321, następnego dnia rano po dniu zbiórki w danej miejscowości.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej (tylko folia, nie oddajemy sznurków i innych odpadów) po sianokiszonce w sołectwie Bór i Szaflary dnia:

7 maj 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

W przypadku nieodebrania odpadów w terminach powyższych, prosimy o kontakt na nr 182612321, następnego dnia rano po dniu zbiórki w danej miejscowości.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Firma, która wygrała przetarg  na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szaflary:
IB Odpady Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
IB Odpady Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ
tel. +48/18/44 88 591
tel. +48/693 692 […]

Opłata za gospodarowanie odpadami wynosi:

 • segregowane – 6 zł od osoby za miesiąc (18 zł od osoby za kwartał)
 • niesegregowane – 12 zł od osoby za miesiąc (36 zł od osoby za kwartał)

Metody płatności – opłaty można uiszczać na kilka sposobów:

 • przelew/wpłata na konto (na poczcie lub przelewem bankowym):
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko, adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2017 r.
 • lub wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach:

  • poniedziałek od 9:00 do 16:00
  • wtorek, środa, czwartek od 9:00 do 15:00
  • piątek od 9:00 do 14:00
 • lub można wpłacać u Sołtysów (inkasentów) w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

W roku 2016 uzyskano ogólnie przez Gminę Szaflary oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2016   poz. 250/]

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45 %).
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016r. – 49,9 % (poziom wymagany – co najmniej 18 %)