Archiwa autora: Anna Golonka

Anna Golonka

Skarbnik Gminy

Rządowy Program „Aktywna tablica” realizowany w Gminie Szaflary
„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Wnioski złożone przez Gminę Szaflary znalazły […]

 1. Organizatorem turnieju jest Gmina Szaflary i klub piłkarski LKS „Skalni „ Zaskale”.
 2. Organizatorowi turnieju przysługuje prawo interpretacji regulaminu rozgrywek.
 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny z terenu Gminy Szaflary .
 4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy pełnoletni, a także zawodnicy  którzy ukończyli 16 lat ( za zgodą opiekunów prawnych, którzy na piśmie oświadczą, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach i wyraża zgodę na taki udział na własną odpowiedzialność), zamieszkali na terenie sołectw gm. Szaflary zgłoszonych do rozgrywek oraz zawodnicy stowarzyszeni w klubach LKS Szaflary i LKS ”Skalni „ Zaskale ,( można tworzyć drużynę złożoną z zawodników kilku sołectw gminy Szaflary ).
 5. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać dowód tożsamości
  (w przypadku nieletniego, ważną legitymację szkolną lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem ) i okazywać na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody sportowe. Nie okazanie wyżej wymienionych dokumentów, skutkuje walkowerem dla drużyny, którą reprezentuje dany zawodnik.
 6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest indywidualną sprawą każdego uczestnika ,Gmina gwarantuje ubezpieczenie OC wszystkim uczestnikom turnieju.
 7. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność
  (za niepełnoletnich odpowiadają rodzice, opiekunowie ). Organizator nie zapewniaubezpieczenia dla zawodników podczas zawodów i nie odpowiada za wypadki i problemy zdrowotne wynikłe z uczestniczenia w zawodach.
 8. Zawodnik bez ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodników.
 9. .Zespoły zgłoszone do rozgrywek, zobowiązane są do wybrania kierownika drużyny.
 10. Kierownik drużyny wypełnia kartę zgłoszenia wg. załączonego wzoru (imię, nazwisko, datę urodzenia – zgodne ze stanem faktycznym)  i dołącza wymagane oświadczenia i oryginalne podpisy.
 11. Kierownik drużyny ustala skład zawodników występujących
  w rozgrywkach i decyduje o zmianach w trakcie gry. Dopuszcza się zmianę maksymalnie siedmiu zawodników podczas trwania jednego meczu
 12. Kierownik drużyny ma obowiązek zebrania odpowiednich oświadczeń
  w oparciu o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek przez uczestników przed rozpoczęciem zawodów i dostarczenia ich na ręce organizatora wraz z listą zawodników.
 13. Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów ( minimum 15 minut przed meczem ).
 14. Zawodnik wpisany do listy uważany jest za biorącego udział w meczu ,zawodnik może grać tylko w jednej drużynie –w której został zgłoszony.
 15. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
 16. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.
 17. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.
 18.  Organizator zapewnia sędziów, pomoc medyczną ,posiłek ( grill )  napoje dla uczestników , służby porządkowe oraz nagrody indywidualne dla zawodników i dla drużyn.
 19. W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.
 20. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami i nagrodami pieniężnymi ( na zakup sprzętu sportowego ) .  Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza.  Tytuł najlepszego strzelca otrzyma zawodnik, który strzeli we wszystkich meczach najwięcej bramek. Tytuł najlepszego bramkarza otrzyma bramkarz drużyny, która straciła najmniej bramek w rozgrywkach.
 21. System rozgrywek : tworzy się 2 grupy eliminacyjne z pośród zgłoszonych drużyn, zwycięzcy tych grup wchodzą do finału, najlepsze 2 pozostałe drużyny (przegrane ) które zajmą II miejsca w grupach grają o 3 miejsce w turnieju. Drużyny w grupach eliminacyjnych o składzie 3 zespołów grają systemem każdy z każdym .Skład grup eliminacyjnych będzie losowany przez kierowników zgłoszonych drużyn w obecności sędziego przy czym zespoły Zaskale I i Szaflary I będą zespołami  rozstawionymi przy tworzeniu grup. W meczu o I i III miejsce w przypadku remisu – karne. Czas trwania  wszystkich meczy  2×20 minut z przerwą 5 min.
 1. Punktacja meczy: 

  a) zwycięstwo, wygrana walkowerem 3 pkt

  b) remis 1 pkt

  c) porażka, przegrana walkowerem 0 pkt

 2. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów dwóch lub więcej drużyn o kolejności decyduję : 

  a)lepszy stosunek strzelonych bramek

  b)bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi drużynami

  c)większa liczba zwycięstw

  d)rzuty karne pomiędzy tymi drużynami

 3. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek do dnia 1.08.2017 r.( wtorek ) na ręce p. Tylka Andrzej  tel.503197122,  p. Baboń Stanisław tel.888696191
 4. Termin rozgrywek : 6 sierpień 2017 r. ( niedziela ), boisko piłkarskie w Zaskalu  Skałka 7E, godz.14.00
 5. Godziny rozpoczęcia wszystkich gier i inne istotne informacje będą podane do wiadomości publicznej po otrzymaniu zgłoszeń drużyn uczestniczących w turnieju.

  W przypadku opadu deszczu turniej może odbyć się w innym terminie o czym organizator poinformuje wszystkie strony.

  Przy zgłaszaniu drużyn proszę o podanie  : nazwy drużyny , miejscowości którą reprezentuje drużyna, nazwisko i imię kierownika oraz jego telefon kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej do wspólnego kibicowania w duchu sportowej rywalizacji. 

 

Przypominany, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2017 roku.

Wzór wniosku:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Zmiana uchwały

Wójt Gminy Szaflary uprzejmie informuje, że w okresie wakacyjnym będą organizowane wraz z Tatrzańską Izbą Gospodarczą 15 dniowe kolonie oraz półkolonie dla dzieci do lat 16-tu, których jeden z rodziców lub opiekunów […]

Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, zgodnie z uchwałą nr VII/38/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Szaflary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, mogą być przyznane okresowe stypendia sportowe.

Do rozpatrzenia przedłożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2016 roku Wójt Gminy Szaflary, Zarządzeniem Nr 0050.11.2016 z dnia 16 marca 2016 roku powołał Komisję Konkursową w składzie: Bogusława Paprocka, Janina Zabawa, Sławomir Furca.

Stypendia sportowe przyznawane są na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego (stowarzyszenia), którego jest członkiem, właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego, dyrektora placówki oświatowej (kulturalnej) z terenu gminy Szaflary, rodzica lub prawnego opiekuna.

Do Urzędu Gminy w Szaflarach do dnia 29.03.2016r. wpłynęło łącznie 6 wniosków o przyznanie stypendium oraz 1 wniosek o przyznanie nagrody. Na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgromadzonych wniosków. Po przeanalizowaniu wniosków członkowie zaproponowali przyznanie stypendiów sportowych następującym zawodnikom:

 1. Magdalena Kozielska – zawodniczka Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego Tatra Team w biegach narciarskich, zdobywczyni wybitnych osiągnięć sportowych w sezonie 2015/2016: Mistrzostwa Polski Skyrunning, brązowego medalu Mistrzostw Polski w biegach górskich na krótkim dystansie, złotego medalu w Festiwalu Biegowym  w Krynicy – Zdroju na dystansie 34 km, złotego medalu Maratonu Gorce oraz ustanowienie nowego rekordu trasy, złotego medalu Biegu na Żar, 17 miejsca w Pucharze Świata w Skyrunning, srebrnego medalu Międzynarodowych Zawodów w Skialpinizmie w Vertical na Słowacji;

 2. Zuzanna Pudzisz – zawodniczka Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ w unihokeju, wraz z drużyną wywalczyła w sezonie 2015: I miejsce w Finale Mistrzostw Polski w kategorii Młodziczek, V-ce Mistrzostwo Polski w kategorii Juniorek Młodszych, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Brnie (Czechy), I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Stupavie (Słowacja), I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Płocicznie;

 3. Ewa Budzyk – zawodniczka Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ, reprezentująca barwy klubowe w żeńskiej drużynie hokeja na lodzie, która w sezonie 2013/2014 została powołana do Kadry Narodowej Juniorek U 18 oraz zdobyła prestiżową nagrodę „Hokejowe Orły” przyznawaną przez Polski Związek Hokeja na Lodzie, zawodniczka z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy, od dwóch sezonów jest liderem w drużynie Klasyfikacji Kanadyjskiej oraz zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskiej ekstralidze hokeja na lodzie w kategorii żeńskiej; odkrycie sezonu wśród zawodniczek w sezonie 2013/2014;

 4. Wojciech Hajnos – wychowanek trenera Kazimierza Dygonia z klubu UKS Adecco Świt Szaflary, we wrześniu 2014 roku trafił do I klasy liceum ZSSiO w Gdańsku o profilu piłka ręczna, prowadzonej przez trenera Leszka Biernackiego, w maju 2015 roku wraz z zespołem SPR Wybrzeże Gdańsk zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii Junior Młodszy, został wybrany najlepszym prawoskrzydłowym Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, powołany do Kadry Polski Juniorów, uczestnik wielu turniejów międzynarodowych;

 5. Renata Zapała – zawodniczka Klubu CKF Maximus w Czarnym Dunajcu w trójboju siłowym, jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w Polsce, zdobywczyni w sezonie 2015: tytułu Mistrza Słowacji w Mistrzostwach Słowacji Federacji WUAP, I miejsca w Mistrzostwach Świata Federacji WUAP w Łucku (Ukraina) w kategorii indywidualnej, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Drużynowe Mistrzostwo Świata w kategorii drużynowej, II miejsca w Victoria Cup w Trnavie (Czechy) w kategorii Open, I miejsca w Pucharze Balkan Cup w Serbii, I miejsca oraz ustanowienia Rekordu Świata Federacji GPC w Pucharze Carpatian w Trutnowie (Czechy), I miejsca oraz ustanowienia Rekordu Świata w Mistrzostwach Europy Federacji WPA w Łodzi;

 6. Magdalena Zapała – zawodniczka Klubu CKF Maximus w Czarnym Dunajcu w trójboju siłowym, w 2015 roku zdobywczyni: I miejsca w Mistrzostwach Świata Federacji WUAP w Łucku (Ukraina) jednocześnie ustanawiając Rekord Świata, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Drużynowe Mistrzostwo Świata, tytułu Mistrza Słowacji w Mistrzostwach Słowacji Federacji WUAP.

Wnioski o stypendia zgodnie z Regulaminem należało złożyć w terminie do 10 lutego 2016 roku. W związku z tym, iż wniosek Trenera Klubu TS „WISŁA” o wsparcie finansowe dla zawodników: Dawid Kubacki, Mateusz Jarosz, oraz Andrzej Szczechowicz – zawodników TS „WISŁA” w skokach narciarskich, wpłynął po terminie tj. w dniu 15.03.2016 roku, Komisja postanowiła wniosek odrzucić.

Szczegółowy wykaz przyznanych stypendiów prezentuje poniższa tabela.

 

LP

DANE WNIOSKUJĄCEGO

DANE SPORTOWCA

WNIOSKOWANA MIESIĘCZNA RATA

WYSOKOŚĆ STYPEDNIUM

MIESIĘCZNA RATA

OKRES

1.

Magdalena Kozielska

Magdalena Kozielska

1500,00

5400,00

600,00

01.04.2016 – 31.12.2015 (9 miesięcy)

2.

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Mirosław Ćwikiel

Zuzanna Pudzisz

500,00

2700,00

300,00

01.04.2016 – 31.12.2015 (9 miesięcy)

3.

Ewa Budzyk

Ewa Budzyk

300,00

2700,00

300,00

01.04.2016 – 31.12.2015 (9 miesięcy)

4.

Janina Hajnos

Wojciech Hajnos

400,00

2700,00

300,00

01.04.2016 – 31.12.2015 (9 miesięcy)

5.

Renata Zapała

Renata Zapała

1500,00

2700,00

300,00

01.04.2016 – 31.12.2015 (9 miesięcy)

6.

Robert Memuś, Klub CKF Maximus w Czarnym Dunajcu

Magdalena Zapała

WNIOSKOWANA KWOTA JEDNORAZOWEJ NAGRODY

1500,00

PRZYZNANA KWOTA JEDNORAZOWEJ NAGRODY

800,00

ŁĄCZNIE

17 000,00

Łącznie w 2016 roku na chwilę obecną zostało przyznanych 5 stypendiów sportowych oraz 1 nagroda, które wypłacane zostają w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Szaflary a sportowcami. Na wypłacenie stypendiów przyznano łącznie 17 000,00 zł.

Dodatkowo w dniach od 30.03.2016r. do 30.04.2016 roku wpłynęły kolejne 4 wnioski o przyznanie stypendiów oraz 1 wniosek o przyznanie jednorazowej nagrody, następujących sportowców:

 1. Łukasz Rutkowski – zawodnik TS „WISŁA” w skokach narciarskich, zdobywca II miejsca w 2016 roku w Mistrzostwach Polski Seniorów w Drużynowym Konkursie Skoków Narciarskich;

 2. Andrzej Szczechowicz – zawodnik TS „WISŁA” w skokach narciarskich, zdobywca IV miejsca w 2016 roku w Ogólnopolskich Zawodach Lotos Cup w Kombinacji Norweskiej w swojej kategorii wiekowej;

 3. Mateusz Jarosz – zawodnik TS „WISŁA” w skokach narciarskich, zdobywca 1 miejsca w 2016 roku w Ogólnopolskich Zawodach Lotos Cup w Kombinacji Norweskiej w kategorii Junior D, startuje w Mistrzostwach Polskich oraz Mistrzostwach Międzynarodowych;

 4. Katarzyna Hreśka – zawodniczka Klubu Sportowego „FIRN” w narciarstwie alpejskim, w sezonie 2015/2016 uzyskała tytuł Mistrzyni Polski w kategorii Juniorka C oraz wygrała Klasyfikację Generalną Młodzieżowego Pucharu Polski;

 5. Mateusz Marusarz – zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec”, reprezentujący barwy Klubu w konkurencji skoki i kombinacja norweska od 2007 roku, należy do grona bardzo utalentowanych i perspektywicznych zawodników Klubu, główne osiągnięcia to zdobycie srebrnego medalu w konkursie Sprint Drużynowy w Kombinacji Norweskiej na Mistrzostwach Polski Juniorów – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2016 (Jakuszyce), brązowy medal w Drużynowym Konkursie Skoków HS-100 (Harrachov), 6 miejsce indywidualnie w kategorii Junior B w Kombinacji Norweskiej Gundersen.

Szczegółowy wykaz dodatkowych wniosków:

LP

DANE WNIOSKUJĄCEGO

DANE SPORTOWCA

WNIOSKOWANA MIESIĘCZNA RATA

1.

Łukasz Rutkowski

Łukasz Rutkowski

WNIOSKOWANA KWOTA JEDNORAZOWEJ NAGRODY

3500,00

2.

Towarzystwo Sportowe „WISŁA”

Andrzej Szczechowicz

500,00

3.

Towarzystwo Sportowe „WISŁA”

Mateusz Jarosz

500,00

4.

KS „FIRN”

Katarzyna Hreśka

500,00

5.

LKS „PORONIEC”

Mateusz Marusarz

Wnioskodawca nie wskazał kwoty