Archiwa autora: Aneta Sarnecka-Grzybała

Avatar

Aneta Sarnecka-Grzybała

Kierownik referatu planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki komunalnej i inwestycji

Od 18 do 19 maja utrudnienia w ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1646K Szaflary – Bór w miejscowości Bór Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o utrudnieniach, jakie wystąpią w dniach 18-19 maja 2017 r. na drodze powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko obejmujących odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania drogi powiatowej z droga krajową nr 49 (relacji Nowy Targ – Białka Tatrzańska) do początku miejscowości Bór. W dniu [...]

Wójt Gminy Szaflary informuje, iż dnia 30 stycznia br. tj. poniedziałek o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary w Sali nr 1 odbędzie się spotkanie z udziałem projektantów, dotyczące zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna wzdłuż drogi krajowej DK47”. Zostanie przedłożony do wglądu projekt przedmiotowego chodnika wzdłuż „Zakopianki”.

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku będzie możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy w Szaflarach w: Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referacie Finansowym, Referacie Organizacyjnym oraz na stanowisku Zamówień Publicznych. Osoby zainteresowane, które spełniają warunki umożliwiające odbycie stażu, proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych tj.: cv i list motywacyjny. Dokumenty z dopiskiem „STAŻ” można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą [...]

Uprzejmie informuję, że w 2016 roku będzie możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy w Szaflarach w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Osoby zainteresowane, które spełniają warunki umożliwiające odbycie stażu, proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych tj.: cv i list motywacyjny. Dokumenty z dopiskiem „STAŻ RPPBGKiI” można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18 [...]

W związku z prowadzonymi niezbędnymi robotami naprawczymi przejazdu kolejowego w km 26,390 (w ciągu ul. Kolejowej) w m. Szaflary Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniach od 12.08.2015r. (od godz. 7:00) do 14.08.2015r. (godz. 15:00), ww. przejazd kolejowy będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Ruch samochodowy odbywać się będzie zgodnie z rozmieszczonymi tablicami informacyjnymi. Za wynikłe z tego powodu problemy przepraszamy.