Archiwa autora: Alicja Garbacz

Alicja Garbacz

Sekretarz Urzędu Gminy Szaflary

  INFORMACJA Informuję, że pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej  wyznaczonych na dzień 28 lipca 2019  r.  odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 9:00  w sali nr 1  Urzędu Gminy Szaflary. Program posiedzenia: 1. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji. 2. Omówienie zadań i trybu pracy oraz obowiązków i uprawnień członków [...]

  I N F O R M A C J A

O GODZINACH ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

NA TERENIE GMINY SZAFLARY W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 ROKU

Lp. Nazwa komisji Siedziba komisji Godzina rozpoczęcia pracy
1 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 1 w Bańskiej Niżnej
Szkoła Podstawowa
ul. Papieska 141
Bańska Niżna
6:00
2 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2 w Bańskiej Wyżnej
Szkoła Podstawowa
ul. Szlak Papieski 64
Bańska Wyżna
6:00
3 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 3 w Borze
Szkoła Podstawowa
ul. Jana Pawła II 44
Bór
6:00
4 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 4 w Maruszynie Górnej
Szkoła Podstawowa
ul. Jana Pawła II nr 29
Maruszyna
6:00
5 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5 w Maruszynie Dolnej
Szkoła Podstawowa
ul. Jana Pawła II 83
Maruszyna
6:00
6 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 6 w  Skrzypnem
Szkoła Podstawowa
ul. Św. Jadwigi Królowej 128
Skrzypne
6:00
7 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 7 w  Szaflarach
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 6
Szaflary
6:00
8 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 8 w  Szaflarach
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 6
Szaflary
6:00
9 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 9 w Zaskalu
Szkoła Podstawowa
ul. Kardynała Karola Wojtyły 51
Zaskale
6:00
10 Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 10 w  Zaskalu
Dom Pomocy Społecznej Smrek
Ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
Zaskale
8:00

 

  • Lokale Wyborcze Nr 1, 2,  3,  4,  5,  6, 7,  8,  9  otwarte są dla Wyborców od godz. 7:00
  • Lokal Wyborczy Nr 10 otwarty jest dla wyborców od 9:00

I N F O R M A C J A

Informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych, powołanych Postanowieniem nr 277/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 roku,  odbędzie  się   w dniu 13 maja 2019 roku o godzinie 15:00  w sali nr 1  Urzędu  Gminy Szaflary.

 Dodatkowo informuję, że w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowy Targ przy al. Tysiąclecia 37 odbędzie się szkolenie dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych  i  ich  zastępców.

Obecność obowiązkowa.