Archiwa autora: Alicja Garbacz

Avatar

Alicja Garbacz

Sekretarz Urzędu Gminy Szaflary

I N F O R M A C J A

Informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych, powołanych Postanowieniem nr 277/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 roku,  odbędzie  się   w dniu 13 maja 2019 roku o godzinie 15:00  w sali nr 1  Urzędu  Gminy Szaflary.

 Dodatkowo informuję, że w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowy Targ przy al. Tysiąclecia 37 odbędzie się szkolenie dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych  i  ich  zastępców.

Obecność obowiązkowa.

Przypominany, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych nagród i wyróżnień:

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1161624,uchwala-nr-viii472015-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-przyznawania-stypendiow-sportowych-nagrod-i-wyr.html

Zmiana […]