Archiwa autora: Adam Mucha

Adam Mucha

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Podhalańska LGD zaprasza podmioty działające na terenie gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają zakresowi operacji własnych LGD:

 1. Konkurs nr 4/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba działań w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – minimum 3 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba podmiotów i/lub osób uczestniczących w tworzeniu sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych – minimum 50 podmiotów/osób

Limit środków na konkurs 50.000,00 zł, jest to równocześnie minimalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta.

Szczegóły na stronie:

http://podhalanska.pl/ogloszenie-o-naborze-42017-na-operacje-inne-odpowiadajace-zakresowi-operacji-wlasnej/

 1. Konkurs nr 3/2017 w zakresie Przedsięwzięcie 1.1.3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba inicjatyw edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu – 4 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba uczestników/odbiorców inicjatyw prośrodowiskowych i proekologicznych – 300 osób

Limit środków na konkurs 50.000,00 zł, jest to równocześnie minimalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta.

Szczegóły na stronie:

http://podhalanska.pl/ogloszenie-o-naborze-32017-na-operacje-inne-odpowiadajace-zakresowi-operacji-wlasnej/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 10:00 do 15:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 21 do 30 września 2017 r. W związku z powyższym prosi o rozpropagowanie informacji o zamiarze przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów.
W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

 1. Nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

 2. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

 3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmy poprzez skaleczenia na rękach , spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W załączeniu materiały informacyjne.

PLW WIW-CHZ.913.6.55.2017

wścieklizna Komunikat- jesień 2017

WSKAZOWKI.WSC_

pp. jesienna akcja szczepień lisów 21-30 wrzesnia 2017

Gmina Szaflary planuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale i pragnie poinformować, że pracownicy Firmy EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J. Budzińska mieszczącej się w Rzgowie przy ul. Guzewskiej 14 (woj. łódzkie) będą w dniach 2 – 4 marca 2017 r. uzgadniać z Państwem trasę przyłączy kanalizacji sanitarnej do Państwa działek. Uzgodnienia odbywać się będą w sali OSP w Zaskalu

Z uwagi na fakt, że projekt kanalizacji obejmuje całą miejscowość Zaskale uzgodnienia będą podzielone na etapy.

W pierwszym etapie zapraszamy TYLKO mieszkańców z następującego obszaru:

 • ul. Za Wodą cała
 • uI. Polna cała
 • uI. Tadeusza Kościuszki cała UI. Leśna cała
 • uI. Kardynała Karola Wojtyły od numeru 142 do 69 Osiedle za Torem całe

Terminy i godziny uzgodniej (sala OSP ZASKALE)

 • 2.03.2017 r. w godz. 17:00-19:00
 • 3.03.2017 r. w godz. 10:00 — 11:30 oraz 17:00-19:00
 • 4.03.2017 r. w godz. 10:00-12:00

Na spotkaniu będziemy z Państwem podpisywać uzgodnienie z mapką. W związku z powyższym prosimy oobecność wszystkich współwłaścicieli danej działki oraz o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego
 • dokumentu potwierdzającego prawo własności do danej działki (akt notarialny/umowa kupna/ księga wieczysta)

Zgodnie z § 1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Rz. U. z 2016 r. poz. 2091)

Posiadasz drobiu lub innych ptaków zobowiązanych jest między innymi:

 • zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
 • utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach uniemożliwiający kontakt ich z ptakami dzikimi
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych do których mają dostęp dzikie ptaki
 • karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
 • wyłożyć mate dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób

Będą przeprowadzone kontrolę a za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są kary administracyjne-pieniężne.

Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w 2017 roku planuje się likwidację BARSZCZU SOSNOWSKIEGO.

W związku z powyższym jeżeli ktoś do tej pory nie zgłosił do Urzędu Gminy Szaflary występowania barszczu Sosnowskiego na swojej działce należy pisemnie zgłosić ten fakt do końca lutego 2017 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • położenie działki (miejscowość),
 • numer działki,
 • powierzchnia działki zajęta przez barszcz Sosnowskiego,
 • oraz zgoda właściciela na wykonanie zabiegu.