Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary

30 czerwca, 2022

Rada Gminy Szaflary podczas sesji w dniu 29 czerwca 2022 r. udzieliła absolutorium i wotum zaufania Wójtowi Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium, pozytywnie oceniając realizację ubiegłorocznego budżetu, co również potwierdziła swoją uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

 W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Wszyscy jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania. Po ogłoszeniu wyników przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik oraz wiceprzewodnicząca Joanna Palka wręczyli Wójtowi Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu oraz Skarbnikowi Gminy Annie Golonce kwiaty i złożyli gratulacje.

 Tekst i zdjęcia: GCKPiT Szaflary


Tagi: