Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

5,5 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe w gminie Szaflary

27 kwietnia, 2021

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, trzy zadania z terenu gminy Szaflary, uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 5,5 mln zł.

Gmina Szaflary pozyskała 3,2 mln zł dofinansowania na rozbudowę drogi w Szaflarach na os. Nowe i ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej, natomiast Powiat Nowotarski pozyskał 2,3 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej wzdłuż ul. Palenice w Szaflarach i ul. Papieskiej w Bańskiej Niżnej. Inwestycja prowadzona przez Gminę Szaflary na os. Nowe i ul. Cieplice zakłada miejscowe poszerzenia drogi oraz budowę na długości 1,59 km (tj. od mostu do granicy z Białym Dunajcem) chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia. Zadanie realizowane przez Powiat Nowotarski zakłada poszerzenie drogi i budowę chodnika o dł. 1,34 km na brakującym odcinku wzdłuż ul. Palenice i ul. Papieskiej.

Tekst: Sławomir Furca Z-ca Wójta Gminy Szaflary

Zdjęcia: malopolska.uw.gov.pl