Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty
i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych
i Przeciwpożarowych, Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu
18 września 2019 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Szaflarach,
  2. zmiany uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  2. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  3. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2019 roku.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

62 − = 56