Zgodnie z informacją przekazaną przez PKP PLK S.A., w dniach od 31.05.2019 r. do 28.06.2019 r. nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowo – drogowego, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulicy Zakopiańskiej i ulicy Orkana w Szaflarach. Zalecany objazd dla kierowców został wyznaczony przez przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ulicy Kolejowej w Szaflarach, przez miejscowości Zaskale, Ludźmierz i Maruszyna. Zwracamy uwagę, iż czasowe wyłączenie z użytkowania ww. przejazdu związane jest z wykonaniem robót mających na celu podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu w rejonie tego bardzo kolizyjnego skrzyżowania. Uprzejmie prosimy zatem o wykazanie wyrozumiałości wobec powstałych utrudnień i prosimy o dostosowanie się do zmienionej na czas robót organizacji ruchu.

 

2 myśli nt. „Zamknięcie przejazdu kolejowo – drogowego w Szaflarach w dniach 31.05.2019 r. – 28.06.2019 r.

  1. Wioleta Pawlak

    Rozpoczynają się prace związane z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Prowadzone w ww. okresie roboty obejmować będą wymianę nawierzchni drogowej i torowej oraz umieszczenie elementów umożliwiających późniejsze zamontowanie systemów zabezpieczania ruchu (m.in. zabudowę sygnalizacji świetlnej i półrogatek). Kolejne prace nie będą jednak powodowały zamknięcia w całości skrzyżowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

36 − 33 =