Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 9 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia:

  1.  Koszty utrzymania i odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019.
  2. Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
  3. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2018 rok.
  4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

89 + = 96