Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zaskale oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 722/159, 722/160,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2018 rok,
  3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2018,
  4. udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 2. Informacja o stanie prawnym dróg i ich uwłaszczeniach.
 3. Zapoznanie się z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych.
 4. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

83 + = 88