Pozbądź się azbestu – za darmo!

Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. W ramach Programu skorzystać można ze 100 % dofinansowania do demontażu i wywozu, lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu.

Program kierowany jest do osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Aby skorzystać z dofinansowania na zbiórkę azbestu zalegającego na posesji, wystarczy złożyć wniosek w Sekretariacie Urzędu Gminy Szaflary. Jeżeli chcą Państwo aby w ramach projektu, azbest został również zdjęty z dachu budynku, do wniosku składanego w Urzędzie Gminy należy również dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14), pokój nr 3.39.

Dofinansowanie polega na bezpłatnym demontażu oraz usunięciu z posesji, lub tylko na samym usunięciu, wyrobów azbestowych. Mieszkaniec biorący udział w projekcie nie dostaje z tego tytułu gotówki, dofinansowanie nie obejmuje również kosztów zakupu nowego pokrycia dachowego

Wypełnianie wniosku nieznacznie różni się w zależności od tego, czy w ramach Projektu chcą Państwo wnioskować jedynie o wywóz zalegającego na posesji azbestu, czy ma być to wykonanie prac związanych z demontażem azbestu z dachu budynku. Bezpośrednią pomoc w wypełnianiu wniosku otrzymać można w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Szaflary. Wzór wypełnionego wniosku znajdziecie Państwo również tutaj:

Wniosek do wypełnienia pobrać można TUTAJ

Zachęcamy wszystkich mieszkańców u których wyroby azbestowe wciąż znajdują się na dachach budynków, a w szczególności tych, u których azbest zalega na posesji, do zgłoszenia swojego udziału w projekcie. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona, jeśli chcą Państwo pozbyć się azbestu ze swoich posesji, należy nie zwlekać i jak najszybciej złożyć wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 51 = 54