GMINNY KONKURS PIOSENKI „NA GÓRALSKOM NUTE” DLA PRZEDSZKOLAKÓW W GMINNYM PRZEDSZKOLU W SZAFLARACH

„Górole, górole, góralsko muzyka,

Cały świat obeńdzies, ni ma takiej nika!”

 Tak to dumnie śpiewały przedszkolaki 26 marca 2019 roku w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach podczas I GMINNEGO KONKURSU „NA GÓRLASKOM NUTE”.

Ten rok szkolny dla Gminnego Przedszkola w Szaflarach jest rokiem szczególnie ważnym, gdyż w ramach innowacji pedagogicznej „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje” realizujemy zadania kształtujące do wartości. Ponadto priorytetem naszych działań jest kultywowanie tradycji regionu oraz rozbudzanie w dzieciach poczucia własnej tożsamości regionalnej. W związku z tym bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania i licznego udziału przedszkolaków oraz ich opiekunów i rodziców w zorganizowanym przez nas wydarzeniu. W Gminnym Konkursie Piosenki wzięły udział przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Szaflary. Komisja konkursowa wysłuchała 37 wystąpień młodych artystów w wieku od 3 do 6 lat. Celem Konkursu było rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu podhalańskiego, wspieranie zainteresowań wokalnych dzieci oraz aktywizacja oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

Wójt Gminy Szaflary Pan Rafał Szkaradziński,

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Alicja Pilny – inspektor oświaty, w zastępstwie za Pana Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego,

Pani Jolanta Piszczek, w zastępstwie za Panią Marię Piszczek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach,

Pani Iwona Gal – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

Pani Maria Gałdyn – długoletnia dyrektor Gminnego Przedszkola w Szaflarach.

Wspaniałe występy oceniała Komisja w składzie:

Przewodnicząca: Marta Zagórska – Wiceprezes ZGZP (o/Szaflary), instruktor zespołów regionalnych;

Członek Komisji: Barbara Zalińska-Sikoń – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Szaflary, kierownik i instruktor dziecięcych zespołów regionalnych;

Członek Komisji: Adam Dziadkowiec – muzyk zespołu „Zwyk” oraz członek zespołu regionalnego „Góralsko brać”.

Komisja dokonała oceny w czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5, 6 lat według następujących kryteriów: muzykalność – walory głosowe, interpretacja i osobowość sceniczna uczestnika, opanowanie pamięciowe utworu, odpowiedni strój regionalny.

Po naradzie Komisja wyłoniła laureatów I, II, III miejsca w czterech kategoriach wiekowych oraz przyznała 3 wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody za udział.

W kategorii 3-latków:

I miejsce: Tomasz Wróbel z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

II miejsce: Paulina Gałdyn z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

III miejsce: Alicja Bafia z  Przedszkola z Widokiem w Zaskalu

Wyróżnienie:

Adam Piszczór z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem

W kategorii 4-latków:

I miejsce: Zuzanna Zarycka z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

II miejsce: Jakub Kopieć z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

III miejsce: Klemens Kasprzak-Kuros z Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Szaflarach

W kategorii 5-latków:

I miejsce: Natalia Pawlikowska z oddziału przedszkolnego przy SP  w Bańskiej Niżnej

II miejsce: Izabela Migiel z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem

III miejsce: Marta Majdanik  z oddziału przedszkolnego przy SP w Borze

Wyróżnienie:

Karol Gał-Zagórski z  Przedszkola z Widokiem w Zaskalu

W kategorii 6-latków:

I miejsce: Wiktoria Mrugała z oddziału przedszkolnego przy SP w Maruszynie Górnej

II miejsce: Migiel Zuzanna z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem

III miejsce: Kornelia Gałdyn z oddziału przedszkolnego przy SP w Szaflarach

Wyróżnienie:

Gacek Joanna z oddziału przedszkolnego w Zaskalu

Na zakończenie Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szaflarach mgr Katarzyna Pająk-Budz złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włożyli swój wkład pracy w przygotowanie i organizację konkursu. Nauczyciele przygotowujący dzieci do Konkursu otrzymali podziękowania, a Komisja pamiątkowe upominki.

Wójt Gminy Szaflary przekazał wszystkim uczestnikom słodycze, za które bardzo dziękujemy.

Z całego serca pragniemy podziękować także:

  • Radzie Rodziców Gminnego Przedszkola w Szaflarach za przygotowanie poczęstunku,
  • Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach – upominki dla dzieci oraz wsparcie finansowe konkursu,
  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Szaflarach, która wsparła konkurs finansowo,
  • Karczmie „Zadyma”, która ufundowała bezpłatne wejścia dla zwycięzców i ich rodzin do „Spiskiej Krainy” w Niedzicy,
  • Przedstawicielom „Gorącego Potoku” i „Term Szaflary”, którzy ufundowali bezpłatne wejścia na baseny.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Oprac. mgr Anna Luberda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

48 − 46 =