Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szaflary”,
  b) powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  c) ustalenia trybu pracy Sołeckich Komisji Wyborczych oraz wysokości diet dla członków Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku ,
  d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303/7,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Szaflary stanowiącym własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  f) uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szaflary,
  g) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 2. Zapoznanie się z planem wydatków na rolnictwo i gospodarkę leśną.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 25 = 30