ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).

1.SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU ROZPOCZNIE SIĘ 4 MARCA 2019 R. A ZAKOŃCZY 15 MARCA 2019 R. O GODZ. 15:00. WNIOSEK JEST DOSTĘPNY  W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA www.przedszkolewszaflarach.pl   W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”. Do wniosku należy dołączyć:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodziców, bądź rodzeństwa ( w przypadku posiadania) lub
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko lub
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku posiadania własnej firmy) lub zaświadczenie z KRUS.

2.Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat  (roczniki: 2013-2016) zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

3.DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W PRZEDSZKOLU NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI. RODZICE TYCH DZIECI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA   PRZEDSZKOLNEGO W TERMINIE DO 18 LUTEGO 2019R – DOSTĘPNE U WYCHOWAWCY GRUPY LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”.

  1. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane zgodnie Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Gminnego Przedszkola w Szaflarach – dostępny na stronie www.przedszkolewszaflarach.pl, na stronie Gminy w zakładce „Edukacja” lub w przedszkolu.
  2. Dzieci z rocznika 2017 nie będą uczestniczyły w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2019r., jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Szaflary mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami i wszystkie dzieci z Gminy Szaflary będą mieć zapewnione miejsce.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

85 − = 76