Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 14 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej
      w Szaflarach oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 831/2,
    2. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
  2. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 27 = 34