Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – Tarnów, 7 stycznia 2019

Minister Inwestycji i Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwach.
KSRR 2030 określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie
do 2030 r., zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalnie. Strategia
będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych pochodzących zarówno
z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących
latach.
Konferencje regionalne przeniosą dyskusję nad zaproponowanymi do realizacji celami,
kierunkami działań oraz mechanizmami wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. na
poziom województw. Tym samym będą stanowiły okazję do spotkania interesariuszy
rozwoju regionalnego – przedstawicieli samorządów województwa, powiatów i gmin,
organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych oraz poznania ich
opinii, wyrażonych czy to podczas spotkania, czy też poprzez formularz zgłaszania uwag.

Spotkanie dla województwa małopolskiego odbędzie się w Tarnowie 7 stycznia o 11:00 w Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.

Dokładne informacje o miejscu i godzinie spotkania oraz rejestracji uczestników znajdują się w poniższym linku:
https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-malopolskie/

Więcej informacji na temat konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie:
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

66 − = 65