Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:

a) zmiany Statutu Gminy Szaflary,

b) zmiany uchwały nr LII/386/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach,

c) zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Nowy Targ w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

d) zmiany Uchwały Nr LII/396/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu,

e) zmiany uchwały Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu zmienionej uchwałą Nr LII/397/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.,

f) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,

g) zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.

       2. Wolne wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

21 − 14 =