Zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu
15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
  4. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary,

b) zmiany uchwały nr LII/386/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach,

c) zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Nowy Targ w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

d) zmiany Uchwały Nr LII/396/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu,

e) zmiany uchwały Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu zmienionej uchwałą Nr LII/397/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.,

f) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,

g) zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 1 = 2