Program „Czyste powietrze” – nabór wniosków rozpoczęty.

Rządowy program czyste powietrze kierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Program skierowany jest także do nowopowstających domów, właściciel musi posiadać pozwolenie na budowę. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym (program realizowany będzie w latach 2018-2029) Po złożeniu wniosku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma 90 dni na jego rozpatrzenie, wtedy też odbędzie się wizyta przedstawiciela WFOŚiGW, której celem będzie potwierdzenie stanu budynku z danymi wpisanymi we wniosku. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, co należy zrobić osobiście w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę. Stąd też, najuboższe rodziny dostać mogą nawet do 90% dotacji do wymiany kotła lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Do 100% pożyczki na koszty kwalifikowane uzyskać można bez względu na wysokość dochodów, oprocentowanie pożyczki wynosi 2,41% w skali roku. Intensywność dofinansowania w zależności od dochodu znaleźć można w ulotce informacyjnej, umieszczonej poniżej.

Od 4 września do 15 października 2018 r. prowadzony jest cykl spotkań, mających na celu informowanie potencjalnie zainteresowanych o programie, jego zasadach, sposobie finansowania i o warunkach pomocy.

Termin spotkania w gminie Szaflary ustalony został na dzień 7 października 2018 r., godz. 18.00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Zakopiańska 18, sala nr 1.

Przed spotkaniem, prosimy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dostępnymi pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/wymagana-dokumentacja, po przeczytaniu materiałów. W przypadku wątpliwości, udział w spotkaniu będzie idealną okazją do ich wyjaśnienia. Pamiętać również należy, iż program „Czyste Powietrze” jest programem rządowym, skierowanym bezpośrednio do osób fizycznych. Wnioski wypełniane są indywidualnie przez zainteresowanych mieszkańców.

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, znajduje się ogłoszenie o naborze wniosków do programu, w którym opisane są terminy i sposoby składania wniosków, jak również inne, przydatne informacje. Znaleźć je można pod linkiem: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz skorzystania z programu „Czyste Powietrze”. Jest to niewątpliwa szansa na otrzymanie dofinansowania do wykonania termomodernizacji budynku, jak również okazja dla tych z Państwa, którzy przez brak miejsc nie zostali zakwalifikowani na listę główną w programie „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”.

Anna Urbaniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 77 = 84