O G Ł O S Z E N I E

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity. Dz.U z 2018 r. poz. 121/,

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 03.09.2018 r. do  25.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

 

Wójt

Rafał Szkaradziński

Szaflary, data 2018-08-31

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

 Wójt Gminy Szaflary działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity. Dz.U z 2018 r. poz. 121/, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Położenie Opis nieruchomości Wartość według wyceny
1 2 3 4 5 6 7
11

 

dz.ew.nr 215/13 0.2134 Kw. NS1T/00106511/2 Nieruchomość przy ul. A. Suskiego w Szaflarach, obok LKS Szaflary Działka jest niezabudowana, nie ogrodzona, utwardzona żwirem, stanowiąca Lz i Ps VI wg EGiB,  dla której brak jest miejscowego planu przestrzennego. 82 800,00 zł
  dz.ew.nr 215/14 0.0302 Kw. NS1T/00106511/2 Nieruchomość przy ul. A. Suskiego w Szaflarach, obok LKS Szaflary Działka jest niezabudowana, nie ogrodzona, utwardzona żwirem, stanowiąca Ps VI wg EGiB,  dla której brak jest miejscowego planu przestrzennego. 10 600,00 zł

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                                          Wójt Gminy Szaflary

Rafał Szkaradziński

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 5 =