Energooszczędne oświetlenie w gminie

Po wielomiesięcznych ustaleniach z Kierownikiem Katedry Energoelektryki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Profesorem Andrzejem Bieniem Gmina Szaflary w lipcu br. podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą mające na celu wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia w całej gminie.

Zawarte porozumienie ma głównie na celu wypracowanie wspólnych działań
w zakresie efektywności energetycznej jak również realizację inwestycji rozwojowych poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań opracowanych przez AGH. W ramach zawartej współpracy Gmina Szaflary wspólnie z AGH będzie poszukiwała możliwości finansowania zaproponowanych przez AGH rozwiązań.

Gmina Szaflary dzięki współpracy planuje zmodernizować obecne oświetlenie uliczne na bardziej nowoczesne i zarazem inteligentne. Planowana modernizacja polegać będzie na zamontowaniu lamp w technologii LED a także stworzeniu systemu sterowania światłem i sprzężenia go z systemem sterowania ruchem. Obecnie natężenie oświetlenia nie jest modulowane zależnie od takich zmiennych czynników, a lampy są włączane i wyłączane tylko na podstawie tzw. kalendarza świecenia. Inwestycja gminy w poprawę infrastruktury oświetleniowej jest istotna nie tylko dla komfortu mieszkańców, ale i dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wykorzystanie nowoczesnego oświetlenia ledowego wpłynie także na zwiększenie wydajności zainstalowanych lamp. Wymiana rozwiązań konwencjonalnych na oprawy oświetleniowe w technologii LED pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności. Mieszkańcy zgłaszają coraz więcej potrzeb w sprawie oświetlenia, zakładane są nowe lampy w technologii LED, co przyczynia się do mniejszego zużycia energii. Nowoczesne LED-y, nie tylko lepiej doświetlą przestrzeń publiczną, ale również znacznie zmniejszą wydatki na energię ponoszone przez gminę.

W najbliższym okresie na terenie Gminy Szaflary planowana jest realizacja praktyk studenckich z AGH, która będzie miała na celu przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, która jest niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Anna Golonka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 2 = 5