Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, coroczny konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem konkursu jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUPCN) w Austrii.

Projekty do konkursu mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie województwa.

Z pośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze zostaną przesłane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferenci projektów powinni je przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) do dnia 27 sierpnia 2018 r., oraz na adres poczty elektronicznej: wb@malopolska.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje nt. Konkursu ECPA wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie).

Natalia Staszel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

66 − 62 =