Z Terytorialsami bezpieczniej

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone
w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi
nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają
służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają
rekrutację w naszym regionie.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych,
Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie formuje się
11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej. W styczniu 2018r. na jej dowódcę wyznaczony
został płk Krzysztof Goncerz, wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych.
Dowództwo brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty mają
stacjonować w Krakowie (Kraków – Rząska), w kolejnych latach powstaną pododdziały w
Tarnowie, Zakopanem i Oświęcimiu. Do czasu ich utworzenia ochotników z całego
województwa rekrutuje batalion krakowski.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej swoje zadania będzie pełnić w czasie pokoju,
kryzysu i wojny. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej, np. poprzez
udział w zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych, ewakuacji ludności z
zagrożonych terenów, czyli poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania
kryzysowego (we współpracy z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego państwa). Na
wypadek wojny jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych
samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w Stałym Rejonie
Odpowiedzialności, czyli – mówiąc potocznie – w swoim regionie.

O przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) mogą się starać zarówno osoby bez
przeszkolenia wojskowego, jak i żołnierze rezerwy, bez względu na płeć, kwestie
światopoglądowe czy przynależność organizacyjną. Wymagane jest polskie obywatelstwo,
stan zdrowia pozwalający na odbywanie służby, wiek w przedziale 18-55 lat oraz
niekaralność.

Jak zostać terytorialsem? Po pierwsze trzeba złożyć w WKU wniosek o powołanie do
Terytorialnej Służby Wojskowej, a następnie przybyć na zapoznanie z jednostką wojskową
oraz przejść postępowanie rekrutacyjne – rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy
ogólnowojskowej (komisja zweryfikuje także dołączone do wniosku dokumenty).
Przygotowanie do rozmowy ułatwią materiały zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej. Kolejnym etapem dla zakwalifikowanych osób będzie Wojskowa Komisja
Lekarska i badania psychologiczne, a po uzyskaniu orzeczenia komisji pozostanie czekać na
kartę powołania, którą doręczy WKU.

Postępowanie rekrutacyjne dla ochotników ruszyło w Małopolsce z końcem maja.
Zachęcamy do składania wniosków o powołanie do służby w TSW oraz do bliższego
zapoznania się ze swoją przyszłą jednostką wojskową.
Wszelkie informacje na temat służby w WOT oraz rekrutacji i szkoleń ochotnicy mogą
uzyskać w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień: w Krakowie, Tarnowie, Nowym
Targu, Oświęcimiu lub Nowym Sączu oraz na oficjalnej stronie formacji:
www.terytorialsi.mil.pl

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
p. o. mjr Bartosz Kubal

Warszawa 12.04.2018
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Petla taktyczma szkolenie wyrownawcze
Fot. Irek Dorozanski

Warszawa 12.04.2018
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Petla taktyczma szkolenie wyrownawcze
Fot. Irek Dorozanski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 3 =